Prosjekter

Oktober 2020 – Juni 2021
Bård Austefjord leder spesifikasjon, arkitektur og utvikling av DigiCatch applikasjoner for IOS og Android telefoner med backend i Azure.

Januar 2020 –
Bård Austefjord er engasjert på fulltid som senior utvikler i statistikksystem prosjektet. Han benytter MS-Sql, C#, Java og React.

Bilderesultat for agder energi logo

August 2018 – Desember 2019
Bård Gotskalk Austefjord bidrar med smidig utviklingsledelse av Azure Data Lake som en del av en større reorganisering av rapportering og analyse plattformen til Agder Energi. Han deltar også aktivt med i lasting og prosessering av data ved hjelp av Microsoft Azure sine Data Lake verktøy.

Mai 2018 –
Bård Gotskalk Austefjord analyserer og spesifiserer integrasjon mellom APM og Oracle Hospitality SPMS

Vedlikehold BOSS
08.2008 – 05.2009
Analytiker, Utvikler, Scrum Master

Vedlikehold av internt kunde/abonnementssystem. Fikk gjennom en rekke endringsønsker samt tilrettela for ny salgskanal gjennom Logbutikker

Rollebeskrivelse

 • Analyserte og spesifiserte løsning
 • Programmerte
 • Ledet Scrum utviklingsprosess

Fagområder: C#, MS SQL Server, VB, Scrum

Markedsanalyse
06.2009 – 09.2009
Prosjektleder

Utarbeidelse av prospect list og nytt markedsmateriell.

Rollebeskrivelse:

 • Ta kontakt med bedrifter og finne kontaktpersoner.
 • Kartlegge Engineering Systems AS
 • Skrive White paper

Resultat: Fikk presentert firma for 60 potensielle kunder i Norge.

Webshop
05.2008 – 06.2008
Utvikler

Utvikle webshop med integrasjon mot Navision i SiteCore cms system med eCommerce modul i samarbeid med TietoEnator.

Fagområder: C#, XML, Web Services, SiteCore, eCommerce

Logging av gassensorer i til Brennerpass tunnell
04.2008 – 05.2008
Arkitekt, Utvikler

Utvikle Windows service for logging av sensorer til MSSql. Lage applikasjon for visning av trender og alarmer. Prosjektet ble gjennomført på fastpris. Systemet ble levert til ny tunnel i Brennerpasset.

Rollebeskrivelse

 • Valgte løsningsstrategi og verktøy
 • Programmerte løsning

Fagområder: Delphi, MS SQL Server

Vedlikehold BOSS
09.2007 – 04.2008
Utvikler

Vedlikehold av internt kunde/abonnementssystem.

Fagområder: C#, MS SQL Server, VB, Telkom forståelse

Avregning utland
04.2007 – 08.2007
Arkitekt, Utvikler, Analytiker

Laget applikasjon for avregning av kraftleveranser mot Nederland

Rollebeskrivelse

 • Valgte verktøy, datamodell og løsningsstrategi
 • Programmerte i VB, SSIS
 • Analyserte og spesifiserte løsning.

Fagområder: VB .Net, LLBLGen, MS SQL Server, SSIS

Datafangst 1 & 2
10.2000 – 03.2007
Arkitekt, Database designer, Utvikler

Etablerte standard datafangstsystem som henter inkrementelle regnskapsdata, reskontrodata og lønnsdata inn i en felles modell uavhengig av økonomisystem. Tilrettela uttrekk for revisorer slik at de hadde responstider ned på sekunder ved henting av økonomidata fra revisjonsklienter inn til revisjonsverktøyet WinIdea. Systemet hadde også varslingsfunksjonalitet hvor brukere kunne konfigurere hva som skulle varsles.

Rollebeskrivelse

 • Valgte tekniske løsninger, utviklingsstrategier og verktøy
 • Designet database modeller og infomasjonsmodeller
 • Programmerte løsning

Fagområder: C#, VB, .NET, MS SQL Server, ErWin, RUP, MSF, UML, MSProject, Rational Rose, Com+, DCom, Windows Services, WinIdea, http, FTP