Bård Gotskalk Austefjord

Bård har lang erfaring som prosjektleder og produkteier men har også ofte kombinert rollene med teknisk leder, testleder og scrum master i smidige programutviklingsprosjekter. Han ledet Engineering Systems smidige metodikk prosjekt som definerte bedriftens prosjekt og utviklingsmetodikk.

I arbeidet hos Engineering Systems ledet han utviklingen av deres Microsoft Azure implementasjon av eget OnceDMZ arkivløsning som en SaaS løsning ved å benytte Azure som en PaaS og med kø prosessering på egne maskiner slik at løsningen ble en hybrid skyløsning. Han gjennomførte i denne anledning Microsoft Azure Tripleplay workshop med Atea i Riga.

Han har erfaring fra flere datafangst prosjekter hvor han har samlet strukturerte, semi strukturete og utstrukturerte data til bruk for ulike rapportingeringsformål og andre formål.

Han er vant til å jobbe i prosjekter hvor han har prosjektlederansvar kombinert med arkitekt eller utvikler.

Han er vant med håndtering av interessenter(stake holders), krav analyser og rapportering av fremdrift, forbruk og status. Han er vant med å skrive brukerhistorier, prioritere backlog og å lede scrum prosesser med utviklingsteam.

Bård har lang erfaring med å organisere møter og workshops og kan kommunisere både med ledelse, brukere, utviklere og testere.

Bård har bred erfaring i ulike former for gjennomføring av prosjekter og har god forutsetning for å tilpasse seg kundes metodikk og forventning.

Aktuelle roller: Arkitekt, Prosjektleder, Utvikler, Scrum Master, Produkteier, Konsulent, Analytiker, Database designer

Språk: Norsk, Engelsk

Prosjekter

Oktober 2020 – Juni 2021
Bård Austefjord leder spesifikasjon, arkitektur og utvikling av DigiCatch applikasjoner for IOS og Android telefoner med backend i Azure.

 

Januar 2020 –
Bård Austefjord er engasjert på fulltid som senior utvikler i statistikksystem prosjektet. Han benytter MS-Sql, C#, Java og React.

 

Bilderesultat for agder energi logo

August 2018 – Desember 2019
Bård Austefjord bidrar med smidig utviklingsledelse av Azure Data Lake som en del av en større reorganisering av rapportering og analyse plattformen til Agder Energi. Han deltar også aktivt med i lasting og prosessering av data ved hjelp av Microsoft Azure sine Data Lake verktøy.

Mai – September 2018 
Bård Gotskalk Austefjord analyserer og spesifiserer integrasjon mellom APM og Oracle Hospitality SPMS

 

Azure implementasjon
03.2017 – 03.2018
Arkitekt, Prosjektleder

Utrede Azure og tilpasse OncePort portalrammeverk for kjøring i Azure. En del av utredningen var å ta Azure Triple Play Workshop hos Atea i Riga.

Rollebeskrivelse:

 • Lede valg av løsningsstrategier.
 • Fulgte opp Atea som leverandør.
 • Rapporterte status og forbruk. Ledet utvikling

Resultat: Azure kompatible portalløsninger og et demonstrasjons-miljø for OnceDMS arkivløsning som kjører i Azure.

Fagområder: SQL Azure, Azure, Hybrid Cloud

Leveranse OnceDMS
05.2017 – 12.2017
Prosjektleder

Koordinerte konfigurasjon og leveranse. Fulgte opp kunde og kurset dem.

Effektive prosesser ved fabrikasjon, produksjon og dokumentasjon av multidisiplint utstyr
05.2016 – 07.2017
Arkitekt, Prosjektleder, Produkteier, Scrum Master

Utrede kundekrav for arkiv, dokumentkontroll, innkjøp og lager for små og mellomstore engineering bedrifter. Spesifisere funksjonalitet for utvikling og avstemme med brukere. Lede utvikling og implementering i OncePort portalrammeverk. Være med på utforming av Skattefunn søknad og levere årsrapport og sluttrapport.

Rollebeskrivelse:

 • Designe informasjonmodeller for dokumenter og dokumentprosesser
 • Følge opp kunde, analysere og spesifisere.
 • Følge opp utvikling.
 • Rapportere fremdrift, status og timeforbruk.
 • Prioriterte backlog
 • Ledet sprinter og stand up meetings

Resultat: To ny moduler til Engineering Systems løsning for arkiv med dokumentkontroll og for innkjøp og lager.

Fagområder: Arkiv, Dokument kontroll, Innkjøp, logistikk, Jira, MS SQL Server, C#, Telerik ASP.Net Controls

Utvide OncePort rammeverk for effektiv masseregistrering og oppdatering av data
01.2015 – 12.2015
Arkitekt, Prosjektleder, Produkteier, Scrum Master

I forbindelse med data vasking hos kunde ble portalløsningen utvidet med skjermbilder for masseregistrering og masseoppdatering. Videre ble det implementert løsning for oppdatering av SAP-attributter på materialer.

Rollebeskrivelse

 • Valgte løsningstrategier og ledet designarbeidet
 • Analyserte kundekrav og fulgte opp utvikling, testing, levering og opplæring. Deltok i kundes BPM prosesser.
 • Prioriterte backlog i Jira
 • Ledet sprinter og stand up

Resultat: Hjalp kunde med effektive løsninger for omfattende manuell datavask av materialregister før import til SAP. Utvidet OncePort rammeverk med sterk dataregistreringsfunksjonalitet.

Fagområder: C#, Telerik ASP.Net Controls, MS SQL Server, Jira

Avviksrapport mellom SAP ERP løsning og Once Engineering system
01.2015 – 12.2015
Arkitekt, Prosjektleder, Scrum Master

Tilrettelegging for manuelt å kunne holde SAP ERP sine engineering BOM data og tilhørende spesifiserende dokumenter synkronisert med designe data i Engineeringssystem. Levere avvik tilrettelagt for manuell registrering i SAP i MSExcel med støtte for arbeidsflyt rundt avvikrapportens håndtering.

Rollebeskrivelse

 • Ledet arbeidet med løsningstrategier
 • Analyserte kundekrav med kunde. Ledet utvikling og test, leverte og lærte opp kunde. Rapporterte status og timeforbruk.
 • Deltok i kundes BPM prosess.

Resultat: Kunden fikk en mulighet for å holde systemene manuelt synkronisert med god kontroll på eventuelle avvik.

Fagområder: C#, MS SQL Server, Jira, Subversion, SAP, BPM

Synkron/Asynkron Integrasjon mellom Once Engineering system og Oracle Financial ERP løsning
01.2014 – 12.2014
Arkitekt, Prosjektleder, Scrum Master

Lede utvikling av Engineering Systems sin del av integrasjonen hvor vi både arbeidet mot web servicer og jobbet med køsystem i Oracle Financials. Integrasjonen ble implementer i OnceESB rammeverk.

Rollebeskrivelse:

 • Ledet valg av implementasjonsstrategier
 • Samlet krav.
 • Deltok i kundes BPM prosess.
 • Ledet utvikling og testing
 • Ledet sprinter og stand up meetings

Resultat: Integrasjon hos kunde hvor gir materiallister til ERP og hvor vi får tilbake innkjøpsordrer fra ERP og gjennomfører innsamling av dokumentasjon fra underleverandører.

Fagområder: C#, MS SQL Server, Jira, Subversion, BPM, Oracle Financials

OnceESB rammeverk
01.2014 – 12.2014
Arkitekt, Prosjektleder, Scrum Master

I forbindelse med pågående integrasjonsprosjekt designet vi opp et eget Enterprise Service Bus system som består av publishers som publiserer jobber inn i en kø og servicer som leser køen og kjører ulike subscribers avhengig av jobbtype. Laget for skalere bra over flere maskiner og videre for å ivareta ytelse fra OncePort portalløsninger ved tidkrevende data prosessering.

Rollebeskrivelse

 • Definerte informasjonsmodeller og løsningstrategi for køhåndtering
 • Samlet krav.
 • Ledet prosjekt.
 • Rapporterte status og timeforbruk.

Resultat: Engineering Systems fikk en verktøykasse og metode som tilrettela for vellykkede integrasjonsprosjekter.

FagområderC#, MS SQL Server, Jira, IIS, ESB og Køsystemer

Onceport portalrameverk
05.2012 – 12.2013
Arkitekt, Prosjektleder, Scrum Master

Basert på erfaringer fra tidligere prosjekter, laget vi en løsningen med MSSql metadata modell i bunn, C# i forretningslaget og en ASP .Net front end med Telerik kontroller. Frontend ble metadatadrevet med støtte fra server som cachet alle metadata. Implementasjoner av ulike applikasjoner i rammeverket bestod i en c# repository som ble applikasjonsspesifikk, metadata og eventuelt noe transact Sql i applikasjonsdatabasen.

Rollebeskrivelse

 • Ledet design og verktøyvalg og løsningsstrategier.
 • Spesifiserte krav, rapporterte framdrift, status og timeforbruk.
 • Sikret måloppnåelse og ledet utviklingsteam.
 • Ledet sprinter og stand up meetings

Resultat: Engineering Systems fikk en rik og lett utvidbar verktøykasse som medførte rimelige utvikling/implementasjonsprosjekter.

Fagområder: C#, CSS, MS SQL Server, Jira, MSProject, Excel, Telerik ASP.Net Controls

Overføring av Engineering BOM TIL Navision
01.2012 – 12.2013
Arkitekt, Prosjektleder, Scrum Master

I forbindelse med ny håndtering av dokumentasjonskrav hos kunde ble det kjørt et IFU prosjekt for utvikling av portalløsning med varianthåndtering. Denne løsningen erstattet tidligere løsning på overføring av materialbehov med en løsning hvor en overførte produksjonsordre.

Rollebeskrivelse

 • Valgte modeller og utviklingsstrategier
 • Fulgte opp kunde, spesifiserte backlog og sikret leveranse på tid med riktig kvalitet
 • Organiserte sprinter og stand up meetings.

Resultat: Kunde fikk multidisiplin portal med variant håndtering og integrasjon mot produksjonsplanlegging i Navision

Fagområder: MSProject, Jira, MS SQL Server, C#, Subversion

Supplier Portal
05.2010 – 12.2011
Prosjektleder, Scrum Master, Arkitekt, Utvikler

Kom inn i et allerede oppstartet IFU prosjekt og ferdigstilte det. Innførte Telerik grid som medførte besparelser i omfang.

Rollebeskrivelse

 • Ledet utviklingen, rapporterte status
 • Ledet sprinter og ledet stand up meetings
 • Valgte løsningsstrategier.
 • Innførte Telerik komponenter
 • Programmerte websider, BL og database.

Resultat: Kunden fikk portalen sin og prosjektet ble ferdig.

Fagområder: C#, WCF, Subversion, MS SQL Server, Redmine, Jira, Telerik, SSIS

Merverdi AMS målere
01.2010 – 03.2010
Konsulent

Utredet konsepter for merverdi for kunde ved innføring av AMS målere. Levere rapport.

Rollebeskrivelse

 • Møter med kunde.
 • Studerte artikler og skrev en rapport som foreslo ulike tjenester og merverdi AMS målere kunne gi sluttkunder.

Fagområder: AMS måling

Vedlikehold BOSS
08.2008 – 05.2009
Analytiker, Utvikler, Scrum Master

Vedlikehold av internt kunde/abonnementssystem. Fikk gjennom en rekke endringsønsker samt tilrettela for ny salgskanal gjennom Logbutikker

Rollebeskrivelse

 • Analyserte og spesifiserte løsning
 • Programmerte
 • Ledet Scrum utviklingsprosess

Fagområder: C#, MS SQL Server, VB, Scrum

Markedsanalyse
06.2009 – 09.2009
Prosjektleder

Utarbeidelse av prospect list og nytt markedsmateriell.

Rollebeskrivelse:

 • Ta kontakt med bedrifter og finne kontaktpersoner.
 • Kartlegge Engineering Systems AS
 • Skrive White paper

Resultat: Fikk presentert firma for 60 potensielle kunder i Norge.

Webshop
05.2008 – 06.2008
Utvikler

Utvikle webshop med integrasjon mot Navision i SiteCore cms system med eCommerce modul i samarbeid med TietoEnator.

Fagområder: C#, XML, Web Services, SiteCore, eCommerce

Logging av gassensorer i til Brennerpass tunnell
04.2008 – 05.2008
Arkitekt, Utvikler

Utvikle Windows service for logging av sensorer til MSSql. Lage applikasjon for visning av trender og alarmer. Prosjektet ble gjennomført på fastpris. Systemet ble levert til ny tunnel i Brennerpasset.

Rollebeskrivelse

 • Valgte løsningsstrategi og verktøy
 • Programmerte løsning

Fagområder: Delphi, MS SQL Server

Vedlikehold BOSS
09.2007 – 04.2008
Utvikler

Vedlikehold av internt kunde/abonnementssystem.

Fagområder: C#, MS SQL Server, VB, Telkom forståelse

Avregning utland
04.2007 – 08.2007
Arkitekt, Utvikler, Analytiker

Laget applikasjon for avregning av kraftleveranser mot Nederland

Rollebeskrivelse

 • Valgte verktøy, datamodell og løsningsstrategi
 • Programmerte i VB, SSIS
 • Analyserte og spesifiserte løsning.

Fagområder: VB .Net, LLBLGen, MS SQL Server, SSIS

Datafangst 1 & 2
10.2000 – 03.2007
Arkitekt, Database designer, Utvikler

Etablerte standard datafangstsystem som henter inkrementelle regnskapsdata, reskontrodata og lønnsdata inn i en felles modell uavhengig av økonomisystem. Tilrettela uttrekk for revisorer slik at de hadde responstider ned på sekunder ved henting av økonomidata fra revisjonsklienter inn til revisjonsverktøyet WinIdea. Systemet hadde også varslingsfunksjonalitet hvor brukere kunne konfigurere hva som skulle varsles.

Rollebeskrivelse

 • Valgte tekniske løsninger, utviklingsstrategier og verktøy
 • Designet database modeller og infomasjonsmodeller
 • Programmerte løsning

Fagområder: C#, VB, .NET, MS SQL Server, ErWin, RUP, MSF, UML, MSProject, Rational Rose, Com+, DCom, Windows Services, WinIdea, http, FTP


Relatert bilde
Levere RAST vedlikeholdssystem

01.1998 – 12.1998
Konsulent

Leverte og kurset  Chevron i San Fransico replikering av vedlikeholdsystemet RAST.

Rollebeskrivelse

 • Konfigurerte og installerte
 • Kurset kunde

Fagområder: Planlagt vedlikehold, shipping, replikering

Bilderesultat for høegh fleet services

EDIMAR
12.1995 – 05.1997
Prosjektleder, Utvikler, Arkitekt

Deltok i forskningsprosjekt og leverte datafangst verktøy for manuell rapportering av forbruksdata med mer fra skip.

Utviklet produktet EDIMAR med generisk replikeringsløsning.

Rollebeskrivelse

 • Styrte prosjekt med 6 utviklere og testere.
 • Deltok i ulike møter for å samle krav og for å demonstrere og levere løsning.
 • Programmerte fullstack
 • Valgte utviklingsstrategier og verktøy.

Fagområder: VB, Crystal Reports, MSProject, MSAccess, Oracle, ErWin

Analyse markedsdatabasen
03.1995 – 11.1995
Utvikler

Laget adhoc rapporter til ledergruppen. Utførte markedssegmentering med neurale nettverk hos Matforsk på Ås. RollebeskrivelseGjorde datautrekk og presenterte adhoc rapporter for ledergruppen.

Fagområder: SAS, DB2, MSAccess, Excel


Logistikksystem
12.1993 – 02.1995
Utvikler, Prosjektleder

Utviklet installerte og supporterte logistikksystem som erstattet eksisterende IBM løsning.

Rollebeskrivelse

 • Utviklet applikasjon i VB med datalag i C++.
 • Implementerte database i MS-SQL via Bærum kommunes egne ODBC drivere.
 • Samlet krav og spesifiserte systemet.
 • Installerte og kurset brukere.
 • La frem planer og status.

Fagområder: C++, Lager/Ordre forståelse, VB, SQL, Crystal Reports, MSAccess

Sertifiseringer

Arbeidserfaring

05.2018 –                  Customized Software AS, Konsulent
05.2010 – 04.2018  Engineering Systems AS, CTO
10.2009 – 04.2010  KnowIt, Konsulent
05.2002 – 09.2009 Customized Software AS, Konsulent
10.2000 – 05.2002 Elan IT ReSource, Partner konsulent
01.2000 – 09.2000 Visma Marine ASA, Seniorkonsulent
12.1995   –  12.1999 MARINOR Shipping & Offshore Systems AS, Avdelingsleder, produkteier, prosjektleder, arkitekt, utvikler
04.1995  –  11.1995  Telenor Mobil, Datavarehus konsulent
12.1993   –  04.1995 Strand Data, Prosjektleder og utvikler
07.1993   –  11.1993 Hærens tekniske fagskole på Jørstadmoen, Lærer
01.1992   –  11.1992 NHI & EDB-Skolen, Lærer
06.1991   –  08.1991 Hydro, Appliasjonsutvikler

Utdanning

1993             USK for Sivilingeniør, Hvalsmoen
1991 – 1992 M.Sc/Sivilingeniør Informasjonsteknikk, Høgskolesenteret i Rogaland
1988 – 1991 Ingeniør Elektro & Telematikk, Agder Ingeniør og Distriktshøskole
1985 – 1988 Allmennfag, Kvitsund Gymnas