CSW.no

Vi utvikler IT løsninger som fjerner flaskehalser og forbedrer kvaliteten på arbeidsprosesser. Vi digitaliserer bedrifter og leverer løsninger i skyen.

Vi er ambisiøse og når mål gjennom nøye planlegging og bruk av vår erfaring.

Siden 2018 har vi arbeidet mest med Azure løsninger og mobil applikasjoner både for IOS og Android.